პატრიოტი

პატრიოტი რომელიც თავის სამშობლოზეა შეყვარებული.